อยู่แอฟริกาใต้ครับ..ลองบ่ครับ
ให้อยู่ในกรง..หล่ะปล่อยลงในสระแข้..สวนสนุกฝรั่งสวนสนุกฝรั่ง

สวนสนุกฝรั่ง

สวนสนุกฝรั่ง

สวนสนุกฝรั่ง

สวนสนุกฝรั่ง

สวนสนุกฝรั่ง