คำพูดนี้ถูกต้องหรือไม่
คำพูดนี้ถูกต้องหรือไม่
คำถามกวนใจอีกแล้วจ้า
เป็นคำถามทางตรรกศาสตร์จ้า ลองคิดดูนะคะ
เด็กชายเอ เล่นเป่ายิงฉุบกัน 3 คนกับเพื่อน
แต่ก็เสมอกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ไม่รู้ผลแพ้ชนะกันสักที

แล้ว เด็กชายเอ ก็นึกอะไรออกขึ้นมาอย่างหนึ่ง แล้วบอกว่า
"ถ้าเล่นกัน 2 คน โอกาที่จะเสมอกันคงไม่มากเท่านี้หรอก"

ถามว่า
คำพูดนี้ถูกต้องหรือไม่คำพูดนี้ถูกต้องหรือไม่*****************************************
คำพูดนี้ถูกต้องหรือไม่คำตอบ

ไม่ถูกต้อง

เหตุผลเพราะ

ถ้าเล่นกันสองคนจะได้

จำนวนชุดที่ออก เป็น 3x 3 = 9 ชุด
โอกาสเสมอเคือ (ค้อน.ค้อน) (กรรไกร.กรรไกร) (กระดาษ.กระดาษ)
เป็น 3 ใน 9 หรือ 1 ใน 3


ถ้าเล่น 3 คน

จำนวนชุดที่ออกเป็น 3 x 3 x 3 = 27
โอกาสเสมอคือ 9 ใน 27
(ค้อน ค้อน ค้อน) (กระดาษ กระดาษ กระดาษ)
(กรรไกร กรรไกร กรรไกร) (ค้อน กระดาษ กรรไกร)
(ค้อน กรรไกร กระดาษ) (กระดาษ ค้อน กรรไกร)
(กระดาษ กรรไกร ค้อน) (กรรไกร ค้อน กระดาษ)
(กรรไกร กระดาษ ค้อน)
ซึ่งก็คือ 9 ใน 27 ตัว หรือ 1 ใน 3 นั่นเอง

เท่ากับผู้เล่นสองคน คือ 1 ใน 3 เหมือนกัน

สรุปว่าที่เด็กชายเอพูดมาไม่เป็นความจริง