ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรักผมอย่างนั้นหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรักผมอย่างนั้นหรือจากคำกล่าวที่ว่า

"สุดสวยและแสนรัก ไม่ได้รักผม"


ถามว่า "มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรักผมอย่างนั้นหรือ"


ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรักผมอย่างนั้นหรือ***************************************
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรักผมอย่างนั้นหรือ


คำตอบ


ทั้งสุดสวยและแสนรักอาจไม่ได้รักเลยทั้งคู่ก็ได้ เพราะ


ถ้าและเปลี่ยนเป็นหรือ จะสับเปลี่ยนกันในกรณีที่เป็นประโยคปฏิเสธต่อกัน


ดังนั้น จากประโยค ที่ว่า "สุดสวยและแสนรัก ไม่ได้รักผม"
เป็นประโยคปฏิเสธของและ จึงได้เป็นว่า

สุดสวยไม่ได้รัก หรือ แสนรักไม่ได้รักจ้า

ซึ่งหมายถึงไม่ได้รักทั้งคู่จ้า