เคยได่ยินมาแต่ดนตั้งแต่เด็กน้อยแร่วค่ะ คำว่า"ทหารพราน"
ญาติผู้หนึ่งเล้ากะไปเป็นทหารพรานมาคือกันค่ะ
จั่งได๋กะขอเคารพและชื่นชมน้ำใจคุณทหารหาญกล้าสุนายเด้อค่ะ