กฎดึงดูดของความคิด 2 การสร้างจินตนาการสู่ความสำเร็จ
ตามกฎดึงดูดของความคิด ที่คิดว่าคิดอะไรได้อย่างนั้น

อยากให้ลองจินตนาการดูว่า ถ้าเราอยากทำงานชิ้นหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ
มีชื่อเสียง มีคนยกย่อง ลองจินตนาการการประสบความสำเร็จดูว่าเราจะมีความรู้สึก
อย่างไรกับการประสบความสำเร็จ มีความปลาบปลื้มเพียงใด ถ้างานที่ทำ
ประสบความสำเร็จ มีความรู้สึกที่ดีอย่างไรบ้าง (แต่ห้ามเอาความคิดเชิงลบเข้ามา
ห้ามแม้กระทั่งว่า แต่) ให้คิดว่าเราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเราประสบความสำเร็จ

อย่าลืมนะคะ ว่า คิด (ขอ) เชื่อ (จินตนาการ) และรับ (ผลของความสำเร็จ)

ลองเล่าประสบการณ์นะคะ อย่างน้อยก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมค่ะ

.......................................คนฟังเพลง............................
..................................22 กุมภาพันธ์ 2552.......................


กฎดึงดูดของความคิด 2    การสร้างจินตนาการสู่ความสำเร็จ