การคูณเลขเร็ว 4 การคิดคูณเลขในใจ 1ลองคูณเลขในใจนะคะ วันนี้เริ่มที่ตัวคูณใกล้หลักสิบ หลักร้อย ง่ายๆ ก่อนค่ะ
ขอให้คิดในใจ เพราะการสร้างจินตภาพในใจ จะย้อนกลับมายังผู้เรียนทำให้
สามารถคิดเร็วขึ้นค่ะตัวอย่างเช่น

48 x 98...= (48 x 100) - (48 x 2)
..............= 4800 - 96
..............= 4704


89 x 9.....= 890 - 89
...............= 80173 x 97...= (73 x 100) - (73 x 3)
..............= 7300 - 219
..............= 7081


ลองฝึกฝนดูนะคะ ไม่ยากเลยเห็นไหมคะ