วันนั้น ไปเทศน์ที่...สิงห์บุรี... เทศน์ให้ครูฟัง...

ครูนั่งกันเต็มห้องประชุม... ๒-๓ ร้อยคน...
พวกครูผู้ใหญ่...พวกผู้อำนวยการ... ก็นั่งโซฟาข้างหน้า...

มีครูผู้ชายคนหนึ่ง... นั่งเก้าอี้ข้างหน้า...เหยียดขา...
ตาแดง...โงนไป...โ งนมา...เมา....

ชาวบ้านเวลาฟังพระเทศน์.เขาพนมมือกันหมด...
มันไม่พนมมือ...

แถมเวลาพระเทศน์...มันกระดิกขา...เคาะจังหวะอีก.

ผู้อำนวยการอยู่ข้างหน้า...พยายามจ้องหน้ามัน...
มันหันหนี...ไม่สบตา...ทำเป็นไม่รู้ ไม่ชี้...

อาตมาเทศน์ไปสักพัก...ทนไม่ไหว...เลยถามว่า...

'โยม...ทำไมไม่ไหว้พระล่ะ...'

'พระเดี๋ยวนี้ประพฤติตัวไม่ค่อยดี...ไหว้แล้วเสียมือ. ..'

แน๊ะ...มันเมาเหล้ากลิ่นคลุ้ง...จนโงหัวไม่ขึ้น...
ยังเสือกมาสอนพระอีก...

'โยม...ที่พระเทศน์นี่...ท่านเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนเรา...
ไม่ใช่ความคิดของท่าน...การที่เราไหว้...เวลาพระเทศน์...</fon
เป็นการบูชาธรรม...เป็นการแสดงความเคารพพระพุทธเจ้า...'

ไม่ไหว้...

'โยม...อาตมาขอถามอะไรหน่อยได้ไหม?'

'ถามอะไร...?'

'ระหว่างเรายกมือไหว้พระเอง...กับมีคนจับมือให้ไหว้พร ะ...
อันไหนดีกว่ากัน...?
ระหว่างสวดมนต์เอง...กับนอนให้พระสวดให้...อันไหนดีก ว่ากัน..?'

มันเงียบ...ไม่ตอบ...คงเริ่มสำนึกบาปแล้วล่ะ...

อาตมารีบถามต่อเลย...เดี๋ยวจะช้าไป...

'โยม...เคยไปวัดบ้างไหม...?'

'ไม่ไป...ไม่ชอบวัด...'

'โยม...ระหว่างเดินไปวัดเอง...กับเขาหามไปวัด...อันไห นดีกว่ากัน...?'

มันจ้องตาเขม็งเลย...แล้วลุกขึ้นยืน....

'นี่...หงพี่...ผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหม.. .?'

'ได้...'

'ระหว่างเดินกลับวัดเอง.กับมีคนหามกลับวัด...อันไหนดี กว่ากัน...?'

ที่มา : เทศนา...ฮาสุดขีด ของ พระพยอม กัลยาโณ