อย่าได้เสียแฮงได้เกิดเป็นคนนำเพิ่น
เฮ็ดให้คนได้เอิ้น ส่าย่องว่าเกินคน

คนให้คนฮอดก้นเหนียวตุ้ยจั่งแมนคน
ทุกหรือจนกะตามท้าง เฮ็ดดีไว้ให้คนเว่า บาดเก่าเฮาตาย

อย่าได้คิดโลภเลี้ยวเป็นเกี่ยวหลายคม
ให้มันสมแค่คมเดียว ต่อสันกับด้าม

อย่าได้ลามเห็นแก่ได้ ของเพิ่นมาถือ
มันบ่คือพอทุน อุ่นถงบ่พอมื้อ

อย่าได้ทำเพศเพี้ยง หัวเพียงเพศอึ่ง
หากฆาตถึงมาจ้อ ความเว้าสิฆ่าโต

อย่าได้วาจาโม้ เคียฮอขมขื่น
คำปากอย่าได้ตื้น คือหม้อปากแบน

อย่าได้แสนแพนหน้า วาจาเว้าอ่ง
ฝูงพี่น้องพงษ์เชื้อ ซุมชาติสิบ่มี

อย่าได้เห็นของฮ้าย เป็นดีมีค่า
อย่าได้เห็นหญ้าด้าว แดนกว้างว่าแปน

อย่าได้มัวเมาแหล่น การพนันเบี้ยโบก
ลางเทื่อโชคบ่ให้ ถงเป้งสิขาดกลาง

อย่าได้คึดกอบเกื้อ กรรมบาปหนาหนัก
ให้เอาบุญมาปัก ฮ่วมเฮือนเฮียงซ้อน

คำพระสอนท่องไว้ พุทโธให้จำท่อง
ยามแต่ตายแตกหม่อง ทะลายล้มเกลื่อนหาย

อันว่าความตายม้าง ไกลกันเจียรจาก
คันบ่ม้มโอฆกว้าง สิเทียวพ้ออยู่เลิง