23 กุมภาฯ ตื่นแต่เช้าชม..ดาวล้อมเดือน
23 กุมภาฯ ตื่นแต่เช้าชม..ดาวล้อมเดือน23 กุมภาฯ ตื่นแต่เช้าชม..ดาวล้อมเดือน
ขอโทษมากค่ะที่นำมาลงช้าไปนิดหนึ่ง แต่ก็ยังได้รู้กว่าไม่รู้นะคะ


นักดาราศาสตร์ชวนชมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ล่าสุด “ดาวล้อมเดือน “ 23 กุมภาพันธ์นี้ เห็นได้ด้วยตาเปล่าทั่วไทย ตั้งแต่เช้ามืดราวตี 5.15 ถึง 6.42 น.

นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต นักดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ คือวันนี้ จะเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์คือ ดาวล้อมเดือน (Conjunction) พร้อมๆ กับปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวพฤหัสบดี (Occultation) สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า และเห็นได้ดีในกล้องสองตาและกล้องดูดาวทุกขนาดในพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ดวงจันทร์ที่เกิดจะเป็นเสี้ยวของแรม 14 ค่ำ เริ่มขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก เวลา 5.15 น. โดยดาวเคราะห์ 4 ใน 8 ดวงล้อมรอบดวงจันทร์อยู่ สังเกตด้วยตาเปล่า 3 ดวงคือ ดาวพฤหัสบดีอยู่ชิดดวงจันทร์ ด้านสว่างซ้ายค่อนมาทางล่างมีดาวพุธสีส้มอยู่ด้านขวาบน ห่างดวงจันทร์ประมาณ 1 องศา และห่างดาวพฤหัสบดีลงมาด้านล่างประมาณ 1 องศา 30 ลิปดา มีดาวอังคารสีแดง ขึ้นตามมาล้อมดวงจันทร์อีกดวง ทั้งยังมีดาวเนปจูนซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอยู่ห่างดาวอังคารลงมา 6 องศา เป็นปรากฏการณ์ดาวล้อมเดือน

ขณะเดียวกันนั้นจะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เสี้ยว เริ่มเคลื่อนตัวเข้าบังดาวพฤหัสตั้งแต่เวลา 5.36 น.เป็นต้นไป พร้อม ๆ ดวงจันทร์ขึ้นสูงขึ้นจากขอบฟ้า เพียง 5 องศาเมื่อสิ้นสุดการบังดาวพฤหัสเวลา 6.42 น. ดาวพฤหัสจะเคลื่อนอยู่ด้านบนของดวงจันทร์ เป็นดาวล้อมเดือน อีกครั้งและฟ้าสว่างพอดี
ขณะที่สิ้นสุดการบัง ดาวพฤหัสเคลื่อนตัวออกจากด้านมืดของดวงจันทร์ ดวงจันทร์อยู่สูงจากขอบฟ้า 19 องศา ดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นจากขอบฟ้าเวลา 6 นาฬิกา 35 นาที 26 วินาที ขณะเกิดปรากฏการณ์ ดาวพุธ มีความสว่าง -0.05 ดวงจันทร์มีความสว่าง -9.22 ดาวพฤหัสมีความสว่าง -1.95 ดาวอังคารมีความสว่าง 1.25 ดาวทั้งหมดอยู่ในกลุ่มดาว แพะทะเล (Capricornus)

ส่วนอุปสรรคในการชมปรากฏการณ์ครั้งนี้คือ ดาวทั้งหมดอยู่ที่ขอบฟ้าทิศตะวันออก ขณะเริ่มปรากฏการณ์ อยู่สูงจากขอบฟ้าเพียง 5 องศา ซึ่งอยู่ต่ำมาก ผู้สังเกตต้องขึ้นที่สูง หรือหาตำแหน่งที่ขอบฟ้า ไม่มี อาคารหรือต้นไม้บัง หรือต้องไม่มีฟ้าหลัวหรือเมฆที่ขอบฟ้ารบกวน

และมีเวลาให้สังเกตปรากฏการณ์ น้อยมาก เพราะเมื่อดวงจันทร์ขึ้นสูงพอสังเกตได้ ฟ้าก็จะสว่างพอดี และในเดือน ก.พ.ช่วงเช้า อาจมีหมอกมาก อาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการสังเกตปรากฏการณ์ครั้งนี้