แม้พ้นภัยแล้ง ก็เสี่ยงพายุถล่ม
แม้พ้นภัยแล้ง ก็เสี่ยงพายุถล่ม
แม้ว่าหลายท้องที่เริ่มเผชิญปัญหาภัยแล้ง แต่ในระยะยาวหรือช่วงกลางปีเป็นต้นไป ไทยเสี่ยงเผชิญภาวะน้ำท่วมและพายุถล่ม สถาบันน้ำออกโรงเตือน

ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ยสูงในรอบ 20-30 ปีที่ผ่านมา ปัจจัยหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมีความเป็นไปได้ที่ปี 2552 จะเกิดอุทกภัยจากพายุ แม้จะเกิดในช่วงแคบแต่ก็มีความรุนแรงมาก จึงจำเป็นต้องเตรียมการเฝ้าระวังและรับมืออุทกภัยที่จะเกิดขึ้น

ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสนับสนุนงบเร่งด่วนปรับปรุงโทรมาตร 150 จุดทั่วประเทศ โดยเบื้องต้นพิจารณางบประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงระบบสื่อสารของโทรมาตรให้ทันสมัย อาทิ ระบบส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายจีพีอาร์เอส รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์สนับสนุน ก่อนพิจารณาเสนอของบสนับสนุนเพิ่มเติมกลางปี 2552

โทรมาตรที่ติดตั้งในแต่ละพื้นที่ของชุมชน มีความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมง โดยเมื่อนำมาประสานกับข้อมูลจากศูนย์ Pacific Disaster Center ซึ่งประเทศไทยมีความร่วมมืออยู่ สามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้า 5 วัน ช่วยให้การเตือนภัยทั่วประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯยังหารือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อนำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมธีออส มาประยุกต์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยซอฟต์แวร์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มาช่วยแปลงสัญญาณและภาพ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง