ตรวจหาไวรัสกุ้งก่อนระบาดด้วยดูปองท์
ตรวจหาไวรัสกุ้งก่อนระบาดด้วยดูปองท์ดูปองท์เลือกไทยเป็นประเทศแรก เปิดตัวชุดตรวจโรคสำเร็จรูป สำหรับตรวจหาไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้ง อุปกรณ์ที่ง่ายต่อการใช้งาน รู้ผลใน 2 ชั่วโมง

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์ของดูปองท์ หรือ ดูปองท์ แอนิมัล เฮลท์ โซลูชั่น (DuPont Animal Health Solutions - DAHS) เปิดตัวชุดตรวจโรคสำเร็จรูปที่ถูกจัดรวมไว้เป็นชุดเดียว ง่ายต่อการใช้งานที่บ่อเลี้ยงกุ้ง สามารถใช้วินิฉัยสาเหตุของโรค โดยการตรวจหาไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกุ้งและผลผลิตของฟาร์มกุ้ง ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันที ณ บ่อเลี้ยงกุ้ง

“ผู้เลี้ยงกุ้งสามารถใช้ชุดตรวจโรคสำเร็จรูปของดูปองท์ ค้นหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ทั้งยังช่วยควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยด้านชีวภาพ และช่วยปรับปรุงผลผลิต โดยสามารถทราบผลการตรวจสอบได้ภายใน 2 ชั่วโมงเท่านั้น"