กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: เด็กไทยใช้ภาษาไม่แข็งแรงพูด-ออกเสียง-ควบกล้ำไม่ถูก

Blogger
 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,603
  บล็อก
  197

  เด็กไทยใช้ภาษาไม่แข็งแรงพูด-ออกเสียง-ควบกล้ำไม่ถูก

  เด็กไทยใช้ภาษาไม่แข็งแรงพูด-ออกเสียง-ควบกล้ำไม่ถูก
  กรุงเทพฯ : สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจพบการปฏิรูปการศึกษาทำให้ทุกคนมีโอกาสในการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ แต่นักเรียนขาดทักษะในการเรียน ทำให้ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ไม่เอาใจใส่การเรียนการสอน ขาดระเบียบวินัย และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

  สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาพบ 5 จุดเด่นของการศึกษาไทย ประกอบด้วย อันดับ 1 ร้อยละ 41.89 การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กยากจน อันดับ 2 ร้อยละ 19.71 การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น อันดับ 3 ร้อยละ 16.75 มีระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย อันดับ 4 ร้อยละ 12.58 เด็กไทยในปัจจุบันกล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถแข่งขันกับต่างชาติ และอันดับ 5 ร้อยละ 9.07 ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้มีคุณภาพมากขึ้น

  ส่วนปัญหาที่พบ 5 เรื่อง อันดับ 1 ร้อยละ 31.42 การขาดทักษะในการเรียน การใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ได้แก่ การพูด การอ่านออกเสียง และคำควบกล้ำต่างๆ อันดับ 2 ร้อยละ 24.66 เด็กไม่สนใจและขาดการเอาใจใส่ในการเรียน การแสดงออกทางพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขาดระเบียบวินัย อันดับ 3 ร้อยละ 16.87 การขาดแคลนครู คุณภาพของครูผู้สอน อันดับ 4 ร้อยละ 13.58 หลักสูตร เนื้อหาการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐาน อันดับ 5 ร้อยละ 13.47 ขาดงบประมาณในการสนับสนุนทางด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และสวัสดิการที่ดีให้แก่ครูอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

  ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88.79 เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย เพราะเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาด้านการศึกษาที่รุดหน้าไปมาก คุณภาพของนักเรียน นักศึกษาในปัจจุบันตกต่ำลงมาก มาตรฐานของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน โดยเฉพาะในเมืองกับต่างจังหวัด เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขอย่างจริงจังและปล่อยให้เรื้อรังมานาน ฯลฯ ส่วนระดับการศึกษาที่ต้องเร่งปรับปรุงมากที่สุดคือ ระดับมัธยมฯ ร้อยละ 21.25 รองลงมาคือระดับประถมฯ ร้อยละ 20.86 อุดมศึกษา ร้อยละ 19.62 อาชีวศึกษา ร้อยละ 19.55 และอนุบาล ร้อยละ 17.87

  ขณะที่หน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงเปลี่ยนการศึกษาให้ดีขึ้นมากที่สุดพบว่าเป็นกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 46.78 ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และตัวของผู้เรียนเอง ร้อยละ 22.69 รัฐบาล ร้อยละ 18.39 องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 6.50 ครู อาจารย์ ร้อยละ 5.64

  สำหรับความต้องการให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาคือ 1.ต้องการให้นักเรียนมีคุณภาพ รู้จักการใช้ทักษะ มีพัฒนาการทางภาษาที่ดี ถูกต้อง 2.อยากให้ทุกโรงเรียนมีมาตรฐานเดียวกัน 3.สนับสนุนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน 4.มีงบประมาณสนับสนุน และ 5.สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีไทย จิตสำนึกในความเป็นไทย ปลูกฝังให้เด็กไทยเป็นคนดี มีคุณธรรม


 2. #2
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ สาวส่าเมืองอุดร
  วันที่สมัคร
  Dec 2007
  ที่อยู่
  Hattiesburg, MS , USA
  กระทู้
  1,287

  รอบยิ้มพิมใจ Re: เด็กไทยใช้ภาษาไม่แข็งแรงพูด-ออกเสียง-ควบกล้ำไม่ถูก

  ลูกชายจอยกลับไปกะจักสิเว้าได้บ่ดอกจ้า คึดยากนำยุ สิได้แปลให้ฟังตายแท้ๆๆผู้เป็นแม่นะ ::)::)::)

 3. #3
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
  Mr.Reception
  สัญลักษณ์ของ คนตระการ...
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  กระทู้
  4,726

  Re: เด็กไทยใช้ภาษาไม่แข็งแรงพูด-ออกเสียง-ควบกล้ำไม่ถูก

  แม่อยู่ครับ เว้าผิดเว้าถืก บางทีแปลกะยังบ่อถืก เช่น รร โรงเรียน กะพากันไปโรงแรม รร คือกันเด็กน้อยมันสับสน หรือมันเป็นนำผู้ใหญ่เฮ็ดไว้บ้อ ::)::)::)

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •