ทำไมเส้นตรงถึงไม่ขนานกัน(วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์)
ทำไมเส้นตรงถึงไม่ขนานกัน(วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์)

นี่มันเส้นตรงขนานกันแท้ๆ
แต่ทำไมมันถึงเอียงได้ ?!?!
ทำไมเส้นตรงถึงไม่ขนานกัน(วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์)

อ่านออกไหมว่าอะไร...ใบ้ให้
ถ้าอ่านไม่ออก ให้ค่อยๆ ถอยห่างออกไปเรื่อยๆ
แล้วก็จะอ่านออกเอง...เออ ทำไมนะ ??


ทำไมเส้นตรงถึงไม่ขนานกัน(วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์)

เฉลยๆ...รูปที่1
กรณีภาพ “เส้นตรงที่ไม่ขนานกัน” ที่เห็นนั้น ถ้ากลับภาพให้เป็นปกติจะเป็นตารางคล้ายตารางหมากรุก ซึ่งเส้นตรงทุกเส้นจะขนานกัน แต่เมื่อเราขยับแถวให้เลื่อนกันในลักษณะแถวเว้นแถว จะเกิดเป็นภาพดังกล่าวขึ้น เมื่อคนเรามองภาพนั้นแล้ว เห็นรูปสี่เหลี่ยมสีดำมีการเหลื่อมกัน จากประสบการณ์เดิมจะมีความรู้สึกที่สมองรับสัญญาณจากการมองเห็น ว่าเส้นตรงนั้จะต้องมีการบิดเบี้ยวไปด้วย ทำให้เห็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกัน เกิดเป็นภาพลวงตาขึ้น แต่ที่จริงแล้วเมื่อดูในแนวราบทิศทางเดียว เส้นตรงที่ลากออกไปจะเป็นความจริงว่าเส้นตรงนั้นขนานกัน


รูปที่2
ส่วนภาพ “วิทยาศาสตร์มีคำตอบ” เป็นอีกลักษณะหนึ่ง ที่มีการใช้สายตาทำงานร่วมกับความรู้สึกและประสบการณ์ การใช้สายตาดังกล่าวนี้ เป็นการทำงานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจุดโฟกัสของภาพกับระยะทาง และมุมของการมอง รวมไปถึงประสบการณ์ของการมองภาพในลักษณะ 3 มิติ ของแต่ละคนด้วย

บางคนต้องใช้เวลานานถึงจะมองเห็น หรืออาจจะต้องบอกวิธีการอยู่บ้าง แต่บางคนอาจจะมองไม่ออกเลย โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ เพราะประสบการณ์เกี่ยวกับภาพในลักษณะนี้ยังน้อยอยู่ จึงทำให้เกิดเป็นภาพลวงตาได้อีกเช่นกัน

[fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/2232971_nqik1/KaomeearaikunlaewSumran[/fm]