ทำไมจุดขาวถึงเป็นจุดดำ(วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์)
ทำไมจุดขาวถึงเป็นจุดดำ(วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์)
จากภาพที่เห็น มีลักษณะเป็นตารางดำ
มีเส้นสีเทาลากตัดผ่าน โดยมีจุดขาวคั่นอยู่บริเวณสีดำ
และจดสีขาวซ้ำไปซ้ำมา ทำให้เซลล์รับภาพชนิดแท่งเกิดล้า
ดังนั้นเมี่อเซลล์รับภาพแล้วส่งสัญญาณไปยังสมอง
ซึ่งเป็นส่วนประมวลผล จึงทำให้สมองเกิดความสับสนว่าสิ่งที่เห็นนั้น
จริงๆ แล้วเป็นสีขาวหรือสีดำ เกิดอาการที่เหมือกับว่า
สายตาของคนเราปรับไม่ทัน จึงทำให้บางครั้ง เราจะมองเห็นจุดสีขาว
กลายเป็นจุดสีดำ สลับไปมา กลายเป็นภาพลวงตาเราได้