เมื่อปีที่แล้ว อยู่ที่ราคาปี๊บละ 180 บาท โดย 1 ปี๊บ บรรจุ 20 กิโลกรัม แต่มาในปีนี้ ราคาอยู่ที่ปี๊บละ 200 บาทแล้ว ราคาปลาร้าขายปลีกปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมถึงกิโลกรัมละ 5 บาท จากเดิมราคากิโลกรัมละ 20-30 บาท มาเป็นกิโลกรัมละ 25-40 บาท อีกทั้งเครื่องปรุงต่างๆ ก็มีราคาสูง ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น จึงทำให้ต้องขยับราคาส้มตำขึ้นจากเดิม ซึ่งขายราคาครกละ 20 บาท มาเป็นครกละ 25 บาท เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป
--------------------------------------------------------------------------


นายสุคนธ์ ศรีสุกลาง พ่อค้าขายปลาร้าในตลาดแม่ย่าโม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ราคาของปลาร้า ที่ตนเองรับมาจากจังหวัดต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะรับมาจากจังหวัดขอนแก่น และพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเดียวกันของปีนี้เปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้ว อยู่ที่ราคาปี๊บละ 180 บาท โดย 1 ปี๊บ บรรจุ 20 กิโลกรัม แต่มาในปีนี้ ราคาอยู่ที่ปี๊บละ 200 บาทแล้ว ซึ่งทางแหล่งผลผลิตได้บอกล่วงหน้ามาแล้วว่าต่อจากนี้ราคาของปลาร้าจะขยับตัวสูงขึ้นอีก เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง อากาศร้อนจัด ทำให้แหล่งน้ำต่างๆ แห้งขอดไวกว่าปกติ ส่งผลให้ปลาหายากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา อีกทั้งราคาของวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆ ก็มีราคาแพงขึ้นกว่าปีที่แล้ว จึงทำให้ปีนี้ราคาปลาร้าจำเป็นต้องปรับตัวสูงขึ้น

ด้านนางศิริพร ภวภูตานนท์ แม่ค้าขายส้มตำภายในค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ราคาปลาร้าขายปลีกปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมถึงกิโลกรัมละ 5 บาท จากเดิมราคากิโลกรัมละ 20-30 บาท มาเป็นกิโลกรัมละ 25-40 บาท อีกทั้งเครื่องปรุงต่างๆ ก็มีราคาสูง ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น จึงทำให้ต้องขยับราคาส้มตำขึ้นจากเดิม ซึ่งขายราคาครกละ 20 บาท มาเป็นครกละ 25 บาท เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป

ที่มา ..ข่าวกรมประชาสัมพันธ์