:g::)แล้วจะเข้าใจ ... ทำไมประเทศเรามีปัญหา
ประเทศไทยเจอกับปัญหาเศรษฐกิจครั้งแล้วครั้งเล่า ?
ประเทศไทยมีประชากร 65 ล้านคน


25 ล้านคนเกษียณอายุแล้ว เหลือ 40 ล้านคน28 ล้านคนยังเรียนหนังสืออยู่ เหลือ 12 ล้านคนไว้ทำงาน8 ล้านคนเป็นข้าราชการ เหลือ 4 ล้านคน2.5 ล้านคนเป็นทหาร เหลือ 1.5 ล้านคนไว้ทำงาน1.2 ล้านคนเป็นนักการเมืองหรือทำงานให้นักการเมืองเหลือ 300,000 คนไว้ทำงาน200,000 คนนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาล เหลือ 100,000 คนไว้ทำงาน99,998 คนอยู่ในคุก..........เหลือ 2 คน คือ 'คุณ กับ ' ผม

แล้ว ' คุณ ' ก็ยังมานั่งอ่านไอ้นี่อยู่อีกต่างหาก !