กวีสอนหญิง ตอน เสมอทาส
กวีสอนหญิง ตอน เสมอทาส
ขุนจงดัดนิสัย อดีตปรมาจารย์ "ภาษาไทย"
ได้อธิบายถึงคุณลักษณะผู้หญิงที่ดี
ไว้ในสุภาษิตสอนหญิง โดยเปรียบเทียบว่า

หญิงงามหรือภรรยาที่ดีนั้น
มัคุณลักษณะของความเป็นหญิงพี่พึ่งให้แก่สามี 4 ประการ คือ

ทำตน

1 เสมอทาส (ทาสีสมา)
2 เสมอมารดา (สุเนติสมา)
3 เสมอเพื่อน (สุขีสมา)
4 เสมอน้อง (ขนิษฐภคินสมา)


กวีสอนหญิง ตอน เสมอทาส

เสมอทาสมีอย่างหนึ่งถึงหากจะไม่งาม
ถึงรูปทรามไปบ้างก็ช่างหนอ
แต่งานหล่อนคนนี้มีดีพอ
มุ่งกิจก่อตากกรำกระทำไป


รุ่งเช้าก็กอบกิจการงานบ้าน
ไม่เกียจคร้านเกะกะทำไถล
หมั่นทำงานที่มีทุกวันไป
เธอไม่เลี่ยงเฉไฉและเกี่ยงงอน


ถึงจะมีสิ่งใดตั้งใจทำ
ให้ตรากตรำเธอไม่เลิกและเพิกถอน
ไม่ขัดขานการงานที่วานวอน
เหมือนกับทาสที่อ่อนผ่อนความกลัว

กวีสอนหญิง ตอน เสมอทาส
[fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/2155368_jdor7/TherruroupluowNoo[/fm]