กวีสอนหญิง ตอน เสมอมารดา

กวีสอนหญิง ตอน เสมอมารดา
ขุนจงดัดนิสัย อดีตปรมาจารย์ "ภาษาไทย"
ได้อธิบายถึงคุณลักษณะผู้หญิงที่ดี
ไว้ในสุภาษิตสอนหญิง โดยเปรียบเทียบว่า

หญิงงามหรือภรรยาที่ดีนั้น
มัคุณลักษณะของความเป็นหญิงพี่พึ่งให้แก่สามี 4 ประการ คือ

ทำตน

1 เสมอทาส (ทาสีสมา)
2 เสมอมารดา (สุเนติสมา)
3 เสมอเพื่อน (สุขีสมา)
4 เสมอน้อง (ขนิษฐภคินสมา)


กวีสอนหญิง ตอน เสมอมารดา

เสมอมารดามีอย่างหนึ่งซึ่งเธอได้จงรัก
แสนพิทักษ์บำรุงเลี้ยงดูผัว
ถึงแม้ว่าสามีจะเมามัว
กริ่งเกรงชั่วเธอจงได้ทัดทาน


ในยามที่สามีเจ็บป่วยไข้
เธอก็ยิ่งมีใจและสงสาร
หมั่นฟูมพักรักษาพยาบาล
ตราบอาการป่วยนั้นได้บรรเทา


เปรียบนางอย่างเช่นกับนายแพทย์
ดูระแวดระวังหมั่นนั่งเฝ้า
เสมือนหนึ่งมารดาเลี้ยงดูเรา
กอดโลมเล้าเกษมเปรมปรีดิ์


กวีสอนหญิง ตอน เสมอมารดา
[fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/2155439_uhz7w/RukrouwnouwlpmNoo[/fm]