กวีสอนหญิง ตอน เสมอเพื่อนกวีสอนหญิง ตอน เสมอเพื่อน

ขุนจงดัดนิสัย อดีตปรมาจารย์ "ภาษาไทย"
ได้อธิบายถึงคุณลักษณะผู้หญิงที่ดี
ไว้ในสุภาษิตสอนหญิง โดยเปรียบเทียบว่า

หญิงงามหรือภรรยาที่ดีนั้น
มัคุณลักษณะของความเป็นหญิงพี่พึ่งให้แก่สามี 4 ประการ คือ

ทำตน

1 เสมอทาส (ทาสีสมา)
2 เสมอมารดา (สุเนติสมา)
3 เสมอเพื่อน (สุขีสมา)
4 เสมอน้อง (ขนิษฐภคินสมา)

กวีสอนหญิง ตอน เสมอเพื่อน

เสมอเพื่อนมีอย่างหนึ่งนางน้องมองอย่างมิตร
จอดดวงจิตฝากรักด้วยศักดิ์ศรี
พร้อมมอบชีพมอบกายด้วยภักดี
ร่วมทั้งทุกข์สุขดีไปด้วยกัน


ถึงจะตายก็ยอมเพื่อเพื่อนอยู่
หวังจะอยู่ร่วมเรียงเคียงจอมขวัญ
ถึงทุกข์ยากฝากตัวเข้าพัวพัน
กับบากบั่นยินยอมและพร้อมใจ


หากว่าผัวจะมีกรรมต้องจำจาก
แม้จะพรากจากไกลไปถึงไหน
ห่อนสู้คิดติดต้อยติดตามไป
จะอดอยากอย่างไรก็ไม่เกรง

กวีสอนหญิง ตอน เสมอเพื่อน


[fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/2155351_nslwr/Thangabkundoer[/fm]