กวีสอนหญิง ตอน เสมอน้อง
กวีสอนหญิง ตอน เสมอน้อง
ขุนจงดัดนิสัย อดีตปรมาจารย์ "ภาษาไทย"
ได้อธิบายถึงคุณลักษณะผู้หญิงที่ดี
ไว้ในสุภาษิตสอนหญิง โดยเปรียบเทียบว่า

หญิงงามหรือภรรยาที่ดีนั้น
มัคุณลักษณะของความเป็นหญิงพี่พึ่งให้แก่สามี 4 ประการ คือ

ทำตน

1 เสมอทาส (ทาสีสมา)
2 เสมอมารดา (สุเนติสมา)
3 เสมอเพื่อน (สุขีสมา)
4 เสมอน้อง (ขนิษฐภคินสมา)

กวีสอนหญิง ตอน เสมอน้อง
เสมอน้องอย่างหนึ่งนั้นทำให้น่าปราณี
เป็นน้องนุชช่างภักดีต่อผัว
อ้อนออดพรอดฝากเนื้อตัว
เกรงความชั่วความผิดคิดดูแคลน


ทั้งไม่หยาบไม่หยามและคร้ามเกรง
ไม่บรรเลงวาทะและดีแสน
รู้จักหลีกความชั่วกลัวคนแคลน
เกรงใจแสนเหมือนพี่คลายคารม


พอผัวอ่อนเธอก็อวยเออตาม
จิตใจงามมีรักและศักดิ์สม
เธอเปรียบดังน้องนุชแสนชื่นชม
สร้างเกลียวกลมควรคู่เพื่ออยู่ครอง

กวีสอนหญิง ตอน เสมอน้อง

[fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/2155396_pq44f/RuknongkhondeiwNoo[/fm]