กวางใต้ต้นองุ่นกวางใต้ต้นองุ่น
กวางตัวหนึ่งหลบลี้หนีพรานป่า
ซ่อนในดงพงพนาคงไม่ไหว
จึงต้องมาซ่อนตัวอยู่ในไร่
องุ่นไซร้ที่หลบสำหรับภัย


พรานผ่านมาไม่พบจึงเดินผ่าน
ฝ่ายเจ้ากวางคิดว่าพรานหนีหาย
จึงคิดกินต้นองุ่นทั้งกิ่งใบ
ส่งเสียงไขซาบซ่านอร่อยดี


ฝ่ายนายพรานได้ยินเสียแสกสาก
จังหันหลังกลับมาที่เก่านี้
เห็นกวางกินองุ่นอร่อยดี
จึงยิงที่ตัวกวางล้มคว่ำลง


ก่อนสิ้นลมกวางได้กล่าวขึ้นว่า
ชีวิตข้าสมควรเพราะความหลง
ก็เพราะองุ่นเคยช่วยชีวิตคง
ทำได้ลงกับผู้ที่มีคุณ


สมควรตายวายชีวาสิ้น
อร่อยลิ้นลืมคุณผู้ที่ให้
ได้รับการรักษาและปลอดภัย
กับหลงใจลืมตัวทำลายลง

กวางใต้ต้นองุ่น
[fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/1979779_ly0c6/0001SusankhonchoumCutthaliya.swf[/fm]