รักเมีย ต้องอดทน ต้องเป็นคนเคารพเมีย
รักเมีย ต้องสงเสีย อย่าให้เมียต้องสงสัย
รักเมีย ต้องรักเดียว อย่าได้เที่ยวไปรักใคร
รักเมีย ต้องทำใจ ถึงอย่างไรเธอก็เมีย
รักเมีย อย่าขึ้เหล้า ถ้าเมียเหงาเราจะเสีย
รักเมีย อย่าอ่อนเพลีย คนรักเมียต้องแข็งแรง
รักเมีย อย่าเทียวดึก จะเกิดคึกผิดสำแดง
รักเมียอย่ารุนแรง ค่อย ๆ แซงอย่าขับไว
รักเมีย ต้องยอมเมีย เพราะว่าเมียไม่ยอมใคร
รักเมีย ต้องเข้าใจ ไม่มีใครใหญ่กว่าเมีย
รักเมีย อย่าเถียงเมีย คำพูดเมียใหญ่กว่าใคร
ชาติหน้ามีฉันใด จงจำไว้ อย่ามีเมีย