คนสูบบุหรี่ผมร่วงเร็วกว่าคนปกติ

นอกจากจะเป็นสาเหตุของโรคหลาย ๆ โรคด้วยกันแล้ว ผลการวิจัยล่าสุด ซึ่งตีพิมพ์โดยหนังสือพิมพ์ดิอินดีเพนเดนท์ของประเทศอังกฤษระบุว่าการสูบ บุหรี่นั้นยังมีผลเสียต่อเรื่องของเส้นผมด้วยโดยการวิจัยนี้พบว่าคนที่สูบ บุหรี่จะมีอัตราการร่วงของเส้นผมที่เร็วกว่าคนปกติ ทำให้เกิดปัญหาศีรษะล้านหรือผมบางเร็ว

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของการสูบบุหรี่ต่อการร่วงของเส้นผมในผู้ชายชาว เอเชียเปรียบเทียบกับผลของการสูบบุหรี่ต่อการร่วงของผมในผู้ชายชายยุโรปและ อเมริกัน ซึ่งสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าการสูบบุหรี่นั้นมีผลต่อการร่วงของเส้นผม จริง ๆไม่ว่าแม้ในคนที่มีเชื้อชาติที่แตกต่างกันก็ตาม

สำหรับการสูบบุหรี่นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นตัวเร่งทำให้คนแก่กว่าวัย ทั้ง ยังพบว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดริ้วรอยเ-่ยวย่นบนใบหน้า ทำให้ผมหงอกไว และนอกจากนี้แล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสาเหตุสำคัญของโรค หลาย ๆโรค ทั้งโรคมะเร็ง หัวใจและ ความเสียหายต่อระบบหมุนเวียนต่าง ๆ ของร่างกาย

แต่โรคต่าง ๆ อันเป็นปัญหาที่เกิดจากการสูบบุรี่เหล่านี้ก็ไม่ใคร่จะสร้างความตระหนักให้ กับนักสูบชายโดยทั่ว ๆ ไปเท่าไหร่นัก ต่างจากผลเสียของการสูบบุหรี่ต่อเรื่องของผมร่วงและหัวล้านซึ่งเป็นปัญหา สุขภาพที่รักษาหรือหลบซ่อนไว้ได้ยากกว่าเรื่องผมหงอกหรือรอยเ-่ยวย่นบนใบ หน้า ทำให้บรรดาแพทย์ ๆ ทั้งหลายมีความหวังขึ้นมาว่าผลการวิจัยล่าสุดนี้จะเป็นเหตุผลที่จะช่วยโน้ม น้าวใจให้นักสูบชายหลายรายตัดสินใจเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

โดยปกติแล้วรูปแบบศีรษะล้านในผู้ชายมักถ่ายทอดกันทางสายพันธุกรรมและมีความ เกี่ยวข้องอย่างมากกับอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชาย แต่เรื่องปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างก็พบว่ามีส่วนทำให้เกิดศีรษะล้านได้ด้วย เช่นกัน

นอกจากนี้แล้วเรื่องปัญหาหัวล้านยังแปรผันกันไปตามเชื้อชาติด้วย ซึ่งพบว่าผู้ชายเอเชียจะมีปัญหาเรื่องหัวล้านน้อยกว่าคนขาวหรือคนทางซีกโลก ตะวันตก นั่นจึงยิ่งทำให้เห็นว่าปัญหาผมร่วงไวกว่าปกติในคนสูบบุหรี่ในคนทุกเชื้อ ชาติได้บอกถึงความผิดปกติหรือความเสียหายในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีผล ต่อเรื่องผมร่วง

ทีมนักวิจัยทีมนี้ทำการศึกษาในผู้ชายชาวไต้หวันจำนวน 740 คน โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างนี้มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 65 ปีหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งรวมถึง อายุ เวลาที่เริ่มมีปัญหาผมบางผมร่วง ประวัติการสูบบุหรี่ ส่วนสูง น้ำหนัก และตัวอย่างเลือด แล้วนักวิจัยวิเคราะห์ผลปรับด้วยปัจจัยที่อาจจะมีผลต่าง ๆ แล้วสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยเรื่องการสูบบุหรี่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำ ให้ผู้สูบมีปัญหาผมร่วงไวกว่าปกติ

“หลังจากควบคุมปัจจัยเรื่อง อายุ ประวัติครอบครัว แล้วพบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างการเป็นศีรษะล้านปานกลางถึงมาก กับการสูบบุหรี่จัด หรือ คนที่สูบบุหรี่อยู่ในปัจจุบัน 20 มวนต่อวันหรือมากกว่า” น.พ.ลิน ฮุย ซู ผู้นำนักวิจัยจาก โรงพยาบาลฟาร์อีสเทิร์น เมโมเรียล ในประเทศไต้หวันกล่าว

นัก วิจัยระบุว่าการสูบบุหรี่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการไหลเวียนโลหิตใน ระดับจุลภาคซึ่งเป็นการส่งโลหิตไปเลี้ยงส่วนของเซลล์รากผมที่ไม่เพียงพอจึง เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาผมร่วงและศีรษะล้าน ผลการวิจัยล่าสุดนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ด้านจิตวิทยา The journal Archives of Dermatology
ข้อมูลจาก : สำนักข่าวต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ