ที่มาของบันไดเลื่อนและ

บันไดเลื่อนตัวแรกของไทย
บันไดเลื่อนตัวแรกของไทยบันไดเลื่อนตัวแรกของไทยบันไดเลื่อนตัวแรกของไทยบันไดเลื่อนตัวแรกของไทยบันไดเลื่อน มีวิวัฒนาการมากจาก สายพาน ที่เลื่อนไปได้ ไม่มีจบสิ้น ใช้สำหรับ นำสินค้าเลื่อนไปในโรงงาน ต่อมา มีการใช้สายพานนี้ เป็นเครื่องพา นักท่องเที่ยว ขึ้นไปบนหน้าผา
นั่นเป็นรูปแบบดั้งเดิมของบันไดเลื่อน ที่ไม่มีขั้นบันได
สำหรับบันไดเลื่อน ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตัวบันไดจะยึดติดกัน และมี ล้อเลื่อนขึ้นลงได้ ไปตามรางทางด้านใต้ของตัวบันได ขั้นบันไดจะเลื่อนไปสู่ปลายด้านหนึ่งของบันไดเลื่อนโดยจะลดระดับลงจนสุดที่ ปลายบันไดเลื่อนพาผู้ใช้ ขึ้นไปถึง ที่พักบันไดเพื่อเลื่อนกลับมา การทำงานของบันไดเลื่อนจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าไว้หมุนเฟืองอันใหญ่เพื่อทำหน้าที่ ฉุดให้ขั้นบันไดเคลื่อนที่ และยังฉุดราวบันได ซึ่งเป็นสายพานวิ่งได้รอบให้เคลื่อนที่ตามด้วย สำหรับให้ ผู้ใช้บันไดเลื่อนยึดจับ
ความเร็วของบันไดเลื่อนประมาณ 40 ฟุตต่อนาที ถึงแม้ว่าลิฟท์จะขนคนขึ้นที่สูงกว่าและเร็วกว่า แต่บันไดเลื่อน ก็ยังเป็น สิ่งจำเป็นอยู่ เพราะ บันไดเลื่อนเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ทำให้ขนย้ายจำนวนคนได้มากกว่าลิฟท์ในเวลาที่เท่าๆ กัน


บันไดเลื่อนตัวแรกของไทยบันไดเลื่อนตัวแรกของไทยห้างสรรพสินค้า ไทยไดมารู ราชประสงค์ เป็นผู้นำ บันไดเลื่อน
ตัวแรก เข้ามาในเมืองไทยเปิดบริการในวันที่ 10 ธันวาคม 2507
ห้างสรรพสินค้าไทยไดมารู ที่ทำการติดตั้งบันไดเลื่อนตัวแรกนี้ ตั้งอยู่ทางฝั่งศูนย์การค้า เวิร์ลเทรดในปัจจุบัน ต่อมา ห้างก็ได้ย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้าม แต่ก็ไม่ทราบว่าเขาได้ย้ายบันไดเลื่อนตัวแรก ไปด้วยหรือไม่
ปัจจุบัน อาคารห้างสรรพสินค้าไทยไดมารู ถูกทุบทิ้งไปนานหลายปีแล้ว

บันไดเลื่อนตัวแรกของไทยบันไดเลื่อนตัวแรกของไทย