ก๊าซเรือนกระจก
จาก


[yflash]http://www.youtube.com/v/YO82u7CKj1k&hl=en&fs=1[/yflash]สู่ก๊าซเรือนกระจก


ก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจกภาวะเรือนกระจก" คือ ภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลกกระทำตัวเสมือนกระจก
ที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นผ่านลงมายังผิวโลกได้ แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาว
ช่วงอินฟราเรดที่แผ่ออกจากพื้นผิวโลกเอาไว้ จากนั้นก็จะคายพลังงานความร้อน
ให้กระจายอยู่ภายในชั้นบรรยากาศและพื้นผิวโลก จึงเปรียบเสมือนกระจกที่
ปกคลุมผิวโลกให้มีภาวะสมดุลทางอุณหภูมิ และเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตบนผิวโลก


แต่ในปัจจุบันมีก๊าซบางชนิดสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินสมดุล ซึ่งก๊าซเหล่านี้
สามารถดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดและคายพลังงานความร้อนได้ดีพื้นผิวโลก
และชั้นบรรยากาศ จึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก
และสิ่งมีชีวิตพื้นผิวโลกอย่างมากมาย อาทิ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC)
และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)
ก๊าซเรือนกระจกก๊าซเรือนกระจก