ดวงตาเหมือนๆ กัน แต่มีมุมมองต่างกัน หูเหมือนๆ กัน แต่มีการฟังต่างกัน ปากเหมือนๆ กัน
แต่มีวิธีการพูดเหมือนกัน หัวใจเหมือนๆ กัน แต่ก็มีความรู้สึกต่างกัน เป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่านะ คนเหมือนๆ กัน....
ถึงได้มีความสุขและความเศร้าแตกต่างกัน.....ความสุขกับความเศร้า

จากบทกวี ความสุขกับความเศร้า
จากหนังสือ ทำไม (Pourquoi)
เรื่องและภาพโดย - Jimmy Liao
แปลโดย เจ้าเปี๊ยก