วีเจ-ดีเจ
DJ เป็นคำที่เกิดก่อน VJ เพราะเราเริ่มมี disc ดิสก์ก่อนที่จะมีวิดีโอ DJ
คือ Disc Jockeyหรือคนเปิดแผ่นเสียง(จ๊อกกี้ แปลตรงตัวก็คือคนนำร่องเหมือน
ที่เรียกคนบังคับม้านั่นแล) ส่วนใหญ่เราเรียกคนที่ทำงานด้านวิทยุ

ส่วน VJ คือ Video Jockey คนแนะนำและเปิดมิวสิค วิดีโอ ทางทีวี

วีเจ-ดีเจ