โปรแกรม ค้าง ระหว่างการใช้งานโปรแกรม ค้าง ระหว่างการใช้งาน กด alt+ctrl+delete
จะปรากฏหน้าต่าง window task manager
เลือก application ดูว่าโปรแกรมไหนที่ not responting
ก็ไปที่โปรแกรม แล้วกด end task