ปรับขนาดของถังขยะ recycle binปรับขนาดของถังขยะ recycle bin เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งาน
คลิกขวา recycle bin
ไป propoties ปรับที่ตรง % จากเดิมมันจะเป็น 20%
ก็ปรับเป็น 4 %ของ HDD จะก็สามารถเพิ่มพื้นที่ของ HDD ได้อีก 16% เลย