การทำให้ Notepad ไม่มี Scrollbar

การทำให้ Notepad ไม่มี Scrollbar บางคนอาจจะงง
จะทำให้มันไม่มีไปทำไม
คำตอบคือ บางครั้งเวลาเปิดอ่านข้อความในโน๊ตแพด
บางทีมันจะยาวไปทางขวามากๆ
ทำให้เวลาอ่านต้องเลื่อนตามไป อ่านลำบากดีแท้
อันนี้ก็เป็นวิธีทำให้อ่านง่ายขึ้นอีกนิดวิธีก็ เข้าไปที่โปรแกรม NotePad
แล้วไปที่ เมนู Format > Word Wrap
เท่านี้มันก็จะเรียงให้ใหม่


อีอีหยังอีหยัง กะสู้คน บ่ ได้น้อจ้า สรรหามาดีแท้น้อจ้า ::)::)::)