วิธี restore registryวิธี restore registry

start>program>accessories>system tool
เลือก backup
จาปรากฏหน้าต่าง backup or restore
คลิกที่ลิงค์ advance mode
คลิกแถบ restore and manage media
คลิกเลือก system state ที่ backup ไว้
คลิก start restore


เท่านี้กะสิ้นเรื่อง หยิบมาฝากนะคะ ::)::)::)