ดอกบัว....ดูเย็นระรื่น
[yflash]http://www.youtube.com/v/XtJPKvrBU14&hl=en&fs=1[/yflash]
มองดอกบัวดูความเย็นระรื่น
แสนชุ่มชื่นดื่มด่ำรสคำสอน
เอกองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านำพร
ส่งสังวรว่าพึงกระทำดี


คำสอนของพระองค์ที่ว่า
ทำความดีเว้นชั่วไม่เศร้าศรี
ทำจิตใจผ่องใสในความดี
รับสิ่งที่ก่อเกิดอย่างเท่าทัน


ขอน้อมตนก้มกราบพระบาทเจ้า
แม้ตัวเราน้อยนิดไม่คิดผัน
เพียรกระทำความดีทุกคืนวัน
เป็นของขวัญให้ใจกอบกิจการ
ดอกบัว....ดูเย็นระรื่น