ออมสินลดดอกเบี้ยกู้-ฝาก
นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า
ธนาคารได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงเฉลี่ย 0.365% ต่อปี
โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษอยู่ที่ 0.80-1% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 1-1.15% ต่อปี
ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน
และเงินฝากประจำ 12 เดือน อยู่ที่ 1.25-1.35% ต่อปี
มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคมเป็นต้นไป

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทมีระยะเวลา (MLR) อยู่ที่ 6.25% ต่อปี
และประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) 6.50% ต่อปี


“การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ ธนาคารคำนึงถึงนโยบายสนับสนุนการออม
ในภาคประชาชนเป็นสำคัญ ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งทุนสำหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศกว่า 600 สาขา และหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ทุกรูปแบบของธนาคารออมสิน หรือสอบถามได้ที่ Call Center โทร.1115 หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th”