ธอท.ปล่อยกู้สูงสุด110%


นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
เปิดเผยว่า ธนาคารออกโครงการสินเชื่อซับน้ำตา
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ให้กับผู้บริโภค ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ คือ
สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย มีวัตถุประสงค์เพื่อไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
บ้าน ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวจากสถาบันการเงินอื่น
ให้วงเงินสูงสุด 110% ของภาระหนี้คงเหลือ
กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

และสามารถขอปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 3 ปี

ผลิตภัณฑ์ที่สองคือสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90%
ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน
กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
และสามารถขอปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 3 ปี


สำหรับสินเชื่อเพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจะคิดอัตรากำไร
แบบคงที่พิเศษต่ำสุด ปีที่ 1 คิดอัตรากำไร 4.25% ปีที่ 2 และ 3 อัตรากำไร 6%
พร้อมปลอดเงินต้น 3 ปี ผลิตภัณฑ์ที่สามคือสินเชื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต
และสินเชื่อบุคคล เพื่อไถ่ถอนหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น
วงเงินไม่เกิน 100% ของภาระหนี้คงเหลือ รวมทั้งหมดในกรณีที่ลูกค้ารีไฟแนนซ์
มากกว่า 1 วงเงิน แต่ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
หากมีบุคคลค้ำประกันสามารถเลือกปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 6 เดือน
ระยะเวลาการขอสินเชื่อสูงสุด 6 ปี อัตรากำไร sprr+7.75%
ปัจจุบัน sprr เท่ากับ 7.75%