หลาย ๆ คนที่ไม่แสดงรูปที่ "หน้าโฮมเพจ" เนื่องมาจากนามสกุลไฟล์ไม่ได้เป็น .gif หากต้องการความถูกต้องในการแสดงขอให้ปรับเปลี่ยนรูปส่วนตัวกันใหม่นะครับ

เกี่ยวกับรูปส่วนตัวที่ไม่แสดงในหน้าแรก


เกี่ยวกับรูปส่วนตัวที่ไม่แสดงในหน้าแรก