ทุกคราวที่สืบก้าวมุ่งไป
วางหัวใจไว้ข้างเธอหนอ
คำว่าเราเติมแรงด้วยคำว่ารอ
ทดความท้อไว้ท้อวันต่อไป
ทุกคราวที่สืบก้าวกลับมา
เต็มแววตาอยู่ใจฝันไม่หวั่นไหว
เต็มแต่เงาคนดีของดวงใจ
อาทิตย์ก็อุทัยนำใจมา
รุ้งก็รอทอรุ้งทุกริ้วรุ้ง
เพียงขอบคุ้งของใจทอดใจหา
เพียงสองตาส่องรักเต็มแววตา
รุ้งก็ทาทาบทิศขอบฟ้าใจ
ฝากคำถามจากรุ้งคุ้งใจนี้
ไต่สะพานรุ้งที่ทอดไปให้
เธออยู่ดีมีสุขทุกเมื่อไป
หรือหวั่นไหวกับกาลตลอดมา
ยินเสียงลมราตรีขับกล่อมไหม
ฉันฝากเพลงกล่อมไกลให้ส่งหา
ได้กลิ่นหอมล้อมลอยอันลมพา-
ดอกไม้ป่าฉันฝากให้บ้างไหมเธอ
ยินเสียงดาวพราวพริบกระซิบไหม
ฉันฝากให้บอกว่าคิดถึงเสมอ
ฝากแสงจันทร์ส่องตาดูแลเธอ
ก่อนฉันจะนอนเพ้ออีกคืนคราว
สะพานรุ้งตลอดรุ้งยังทอทอด
เพียงใจกอดอีกใจก็อุ่นผ่าว
ลมหายใจสุดท้ายใต้แสงดาว
เพียงใจเราสืบก้าวเข้าหาใจ