นางเอ๊ย.....อ้าวนี่เปรียบคือรถจี๊บเฒ่าจอดเซาข้างโรงเลื่อย..ซื้อกะบ่อมาย ขายกะบ่อออก ดอกกะบ่อได้ เลยจอดไว้เป็นเศษเหล็กซั่นแล้ว....นางเอ๊ย