ไผมีเพลงเก่าๆของรุ่งฟ้า กุลาชัยแนครับ
ถ้าไผมีเอามาโพสให้ฟังแนเด้อครับ
อย่าง เพลง ไกรทอง(ชาละวัน)
ขอบคุณลวงหน้าครับ