กลยุทธ์ในการรับประทานกลยุทธ์ในการรับประทาน กลยุทธ์ในการรับประทาน
1 รับประทานอาหารให้หลากหลาย สมดุล และเหมาะสมในแต่ละมื้อ
2 รับประทานผักผลไม้และอาหารที่มีเส้นใย (Fiber) สูง หลีกเลี่ยงน้ำตาลและไขมัน
3 ดื่มน้ำวันละมากๆ เพื่อช่วยขับถ่ายสารพิษ และยังช่วยให้ร่างกายสดชื่น
4 อาจเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน เกลือแร่
เพื่อความมั่นใจว่า คุณได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน และเพียงพอกลยุทธ์ในการรับประทาน กลยุทธ์ในการรับประทาน