ผลดีของการออกกำลังกายผลดีของการออกกำลังกายหลายคนก่อนจะออกกำลังมักจะอ้างเหตุผลของการไม่ออกกำลังกาย
เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ ปัญหา เกี่ยวกับ สุขภาพ ปัญหาเกี่ยวอากาศ
ทั้งหมดเป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกาย แต่ลืมไปว่าการออกกำลังกาย
อาจจะให้ผลดีมากกว่า สิ่งที่เขาเสียไป การออกกำลังกายเพื่อเพิ่ม
หรือคงไว้ซึ่งความทนทาน ของระบบ ไหลเวียนโลหิต และปอด
โดยมีขบวนการ ใช้ออกซิเจน ในขบวนการเผาผลาญ เพื่อให้ เกิดพลังงาน
สำหรับ การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจ แข็งแรงมากขึ้น
สามารถสูบฉีดโลหิตได้ปริมาณ มากขึ้น เพิ่มหลอดโลหิตฝอย มาเลี้ยงกล้ามเนื้อ หัวใจมากขึ้น
ลดอัตราการเต้น ของหัวใจ ทั้งในขณะพัก และออกกำลังกาย ทำให้ไม่ เหนื่อยง่าย
ลดความวิตกกังวลและคลายความเครียด มีความสุข และรู้สึกสบายใจ
จากสาร Endorphin ที่หลั่งออกมาจากสมอง ขณะออกกำลังกาย

ผลดีของการออกกำลังกาย