การบริหารแขนการบริหารแขน
การบริหารแขน ยืนกางเท้าให้มีความกว้าง เท่ากับความกว้างของไหล่
เข่างอเล็กน้อย จับไม้พลอง ในท่า หงายมือ หลังตรง แขนส่วนบนแนบลำตัว
ยกแขนขึ้น พร้อมกับงอข้อศอกให้ไม้พลอง อยู่ในระดับไหล่
ปล่อยไม้พลองลงในท่าเริ่มต้น หากต้องการ บริหารกล้ามเนื้อปลายแขนก็ให้งอข้อมือ
ร่วมด้วย กับการ บริหารแขน รูปที่แสดงเป็นการบริหาร กล้ามเนื้อ
ต้นแขนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ควรจะทำเซตละ 12-15 ครั้งวันละ 3 เซต
แต่ละเซตให้มีเวลาพักเล็กน้อย อุปกรณ์ที่ใช้ เช่นไม้คาน กระป๋องผลไม้ ขวดน้ำ
เป็นต้น