การบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกการบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก
การบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก
การบริหารท่านี้จะทำให้กล้ามเนื้อหน้าอกแข็งแรงมากขึ้น
นั่งตัวตรง มือถือน้ำหนัก พอเหมาะ กางแขนระดับไหล่
นำแขนชิดกัน แล้วกางออกทำซ้ำ 12-20 ครั้ง