การบริหารกล้ามเนื้อก้น


การบริหารกล้ามเนื้อก้นการบริหารกล้ามเนื้อก้น ยืนบนปลายเท้า ก้าวเท้ามาข้างหน้า
อาจจะวางบนบันได หรือวัสดุที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกัน ลำตัวตั้งตรง
ย่อเข่าของเท้าหลังให้ใกล้พื้นดังรูป b เข่าไม่จำเป็นต้องติดพื้น
กลับท่าเริ่มต้น ให้ทำซ้ำข้างละ 20 ครั้ง