การบริหารเท้าการบริหารเท้า
การบริหารเท้า หากท่านต้องการให้เท้าแข็งแรง
ให้ท่าน รีบออกกำลังกาย เพื่อให้เท้าท่านแข็งแรง ท่าน
อาจจะเดิน วิ่ง ขี่จักรยาน ขึ้นบันได การออกกำลังกาย
ดังกล่าว จะทำให้เท้าแข็งแรง การบริหารที่จะกล่าว
จะเป็นการบริหารเพื่อเพิ่มความแข็ง ความสมดุล และ
รูปลักษณ์ ท่าการบริหารให้ทำเซตละ 12-20 ครั้งวันละ 3 เซต
การบริหารทำได้โดย การก้าวเท้าขึ้นบล็อก ให้ทำข้างหนึ่ง 30 วินาที
แล้วจึงเปลี่ยนเท้าอีกข้างหนึ่ง การก้าวขึ้นให้แน่ใจว่าท่านเหยียบบล็อกเต็มเท้า
การแกว่งแขนให้แกว่งดังรูป หลังตั้งตรง