[B]ดอกไม้สดอบแห้ง [

img/users/public/j178189C903DD3AD4DE79A7E545980C8BB44b4.jpg[/img]


คุณวิไลรัตน์ รัตนสถาพร ได้บอกถึงวิธีการทำดอกไม้สดอบแห้งโดยการใช้ซิลิก้าเจล การอบแห้ง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1 ประเภท อบแห้งโดยต้องนำเข้าไมโครเวฟ เช่น กล้วยไม้ หลังจากโรยซิลิก้าทรายกลบจนท่วมดอกแล้ว นำเข้าเตาไมโครเวฟ ไฟแรงที่สุดประมาณ 1 นาทีครึ่ง แล้วจึงนำออกมา รอให้เย็น ย้ายดอกกล้วยไม้ไปเก็บในกล่องซิลิก้าเจล

2 ประเภทอบแห้งโดยไม่ต้องเข้าไมโครเวฟ ใช้ได้กับดอกไม้ทั่วๆไปจัดเรียงดอกไม้แต่ละชนิดในซิลิก้าทราย แล้วค่อยๆ โรยซิลิก้าทรายลงไปให้ท่วมดอกไม้ จากนั้นปิดฝาเก็บไว้ราว 7 - 10 วัน จะได้ดอกไม้สดอบแห้งที่ต้องการ จากนั้นย้ายดอกไม้อย่างเบามือมาไว้ในกล่องใส่ซิลิก้าเจล

ขั้นตอนการอบแห้งนั้น จำเป็นต้องรู้จักจัดวางดอกไม้อย่างเบามือ และให้คงรูปทรงเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด

การจัดช่อ
ก่อนนำดอกไม้ออกมาจัด ต้องตระเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เพื่อให้ดอกไม้คงความสดได้นานๆ ต้องเรียนรู้การจับดอกไม้ด้วยคีมคีบ และใช้พู่กันปัดทรายให้ออกจากกลีบดอก แล้วพันฟลอร่าเทปกับก้านดอกไม้เพื่อช่วยในการจัดช่ออย่างเบามือ เมื่อจัดช่อเสร็จจึงปิดผนึกแก้ว หรือโหลที่เตรียมไว้

ที่มาข้อมูล : นิตยสาร Home & Decor