เว็บไซต์ม.อ.แชมป์3สมัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โชว์ศักยภาพ เปิดบ้านสู่สายตาทั่วโลก ส่งเว็บไซต์ www.psu.ac.th คว้าอันดับ 1 ของไทยเป็นครั้งที่ 3 พร้อมรั้งอันดับที่ 25 ของเอเชีย และอันดับ 295 ของโลก พร้อมเดินหน้าเพิ่มผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รักษาแชมป์ให้นานที่สุด

รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกว่า 14,000 แห่งทั่วโลกของ Webometrics Ranking of World Universities ซึ่งจะประกาศผลการจัดอันดับทุกๆเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี ปรากฏว่าในปีนี้เว็บไซต์ www.psu.ac.th ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถูกจัดให้อยู่อันดับที่ 1 ของประเทศไทยเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน และอยู่ในอันดับที่ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจาก National University of Singapore (NUS) อันดับที่ 25 ของเอเชีย และอันดับที่ 295 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

สำหรับ Webometrics เป็นเครื่องมือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งดำเนินการโดยคณะผู้วิจัยห้องปฏิบัติการไซเบอร์เมตริกส์ แล็บ (Cybermetrics Lab) ของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติสเปน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่สามารถใช้บ่งชี้ปริมาณและคุณภาพของเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันที่แสดงถึงความมุ่งมั่น การศึกษา และวิจัยในการเผยแพร่ความรู้ของนักวิชาการของสถาบันสู่โลกอินเทอร์เน็ต ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไร้ข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่

รศ.ดร.ธวัชกล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจที่เว็บไซต์ของ ม.อ. สามารถครองอันดับ 1 ของประเทศติดต่อกันเป็นสมัยที่ 3 ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ไม่เฉพาะแต่ในไทยเท่านั้น เพราะเว็บไซต์เปรียบเสมือนประตูด่านแรกในการแนะนำตัวที่ทำให้โลกได้รู้จัก ซึ่งเว็บไซต์ www.psu.ac.th นี้ได้รวมทั้งสาระความรู้ หลักสูตร และข้อมูลการศึกษา รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการของเหล่านักศึกษาและคณาจารย์ทุกวิทยาเขต ทั้งหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี และตรัง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยสนับสนุนการศึกษาได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น กระบวนการที่จะขับเคลื่อนให้ก้าวไปถึงเป้าหมายในการได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ให้นานที่สุดก็คือ การเพิ่มผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งสารสนเทศที่มีคุณภาพ กิจกรรม และผลการดำเนินงานระดับสากล พร้อมการพัฒนาและเปิดช่องทางเพื่อเอื้อต่อการเข้าถึงให้มากที่สุด