ตั้งเวลาปิด คอม อัตโนมัติ
สั่งปิดเครื่อง เข้า start -> run
พิมพ์ shutdown -s -t 100 -s = shutdown -t ใส่ค่าเวลาเป็นวินาที