อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ


อาวุธเคมี


สารเคมีที่ถูกนำไปใช้เป็นอาวุธ ได้แก่

1.สาริน เป็นสารปลิดชีพชนิดไอระเหย มีพิษต่อระบบประสาท ( 20 มีนาคม 2538 สมุนของลัทธิโอม ชินริเคียว ได้นำไปปล่อยในตู้รถไฟโดยสารใต้ดิน 5 ขบวน ที่ต่างก็วิ่งเข้ากรุงโตเกียว มีผู้ได้รับสารพิษ 3800 คน เสียชีวิต 12 คน เข้าโรงพยาบาล 1000 คน )

2.วีเอกซ์ เป็นสารปลิดชีพชนิดละออง มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท

3.ฮัยโดรเจน ซัยอาไนด์ เป็นสารปลิดชีพชนิดไอระเหย มีพิษต่อเลือด

4.ซัยอาโนเจน คลอไรด์ เป็นสารปลิดชีพชนิดไอระเหย มีพิษต่อเลือด

5.ฟอสจีน เป็นสารปลิดชีพชนิดไอระเหย มีพิษต่อปอด

6.กาซมัสตาร์ด เป็นทั้งสารปลิดชีพ และสารก่อภาวะชะงักงัน ใช้ในลักษณะละอองฝอย

7.สารพิษโบทูลินัม เป็นสารปลิดชีพ ใช้ในลักษณะละอองฝอยหรือฝุ่น ทำให้เป็นอัมพาตและหยุดหายใจ

8.สารอื่นๆ ส่วนมากจะไม่ใช่สารปลิดชีพ แต่ก่อให้เกิดภาวะชะงักงัน รบกวนก่อความรำคาญ

อาวุธชีวภาพ


หมายถึง อาวุธที่ผลิตขึ้นเพื่อการทำลายล้างมวลชน อาจเป็นเชื้อจุลชีพ (แบคทีเรีย ไวรัส รา ปรสิต) หรือสารพิษที่สกัดจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และจุลชีพต่างๆ

ความเป็นมาบางประการเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพ

ชนชาติเปอร์เซีย กรีก และโรมันเคยบันทึกเหตุการณ์สงครามในอดีตไว้ว่า มีการใช้สิ่งปฏิกูลและซากศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคใส่ในแหล่งน้ำ หรือดีดเข้าไปในเมืองโดยใช้เครื่องดีดก้อนหิน เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามป่วยและตายด้วยโรคทั้งที่สมัยนั้นยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรคเลย

พ.ศ. 2306 ในการสู้รบระหว่างทหารอังกฤษกับชาวอินเดียนแดงในอเมริกาเหนือ ผู้บังคับหน่วยได้รับคำสั่งให้มอบผ้าห่มสองผืนและผ้าพันคอหนึ่งผืนที่ได้จากโรงพยาบาลโรคฝีดาษแก่หัวหน้าเผ่า เพื่อเป็นเครื่องคารวะ ผลคือเกิดโรคไข้ทรพิษระบาดใหญ่ในหมู่อินเดียนแดงนานหลายเดือนจนตายไปนับร้อยคน

พ.ศ. 2483-2487 กองทัพญี่ปุ่นได้ศึกษาวิจัยและใช้เชื้อโรคหลายชนิดในการทำสงครามกับจีนและโซเวียต เช่น กาฬโรค บิด อหิวาตกโรค แอนแทร็กซ์ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่

พ.ศ. 2493 สหภาพโซเวียต(เดิม) เริ่มโครงการผลิตอาวุธชีวภาพ พ.ศ. 2522 มีการรั่วของสปอร์ของเชื้อแอนแทร็กซ์จากแหล่งผลิต มีคนตาย(จากการหายใจเข้าไป)ถึง 66 คน

พ.ศ. 2493 สหรัฐอเมริกานำเชื้อแอนแทร็กซ์ กาฬโรคและไวรัสไข้เหลือง ไปใช้เป็นอาวุธชีวภาพในเกาหลีเหนือ

พ.ศ. 2527 มีการระบาดของอาหารเป็นพิษจากเชื้อซัลโมเน็ลลาจากภัตตาคารประเภทสลัดบาร์ ในรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วย 751 คน เป็นการก่อการร้ายของชุมชน กลุ่มรัชนีชี

ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย อิรัคได้ใช้สารชีวภาพบรรจุในระเบิด 200 ลูก และบรรจุในหัวจรวดนำวิถี 25 หัวในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยแต่ไม่ได้ผล (เนื่องจากเหตุหลายประการ)
พ.ศ. 2533องค์การสหประชาชาติได้เข้าไปตรวจอาวุธนิวเคลียร์ในอิรัค พบว่าอิรัคได้ผลิตสปอร์แอนแทร็กซ์มากพอที่จะทำลายมนุษย์ได้ทั้งโลก ซึ่งอิรัคยอมรับว่าได้ผลิตไว้ตั้งแต่ก่อนยุติสงคราม

อาวุธชีวภาพอาจจะใช้ทำลายพืชผลและปศุสัตว์ด้วยได้ ทำให้เกิดความขาดแคลนอาหาร ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและเกิดความวุ่นวายทางสังคม ผลกระทบกว้างและอยู่นานกว่าสารเคมี เพราะพืช สัตว์ และคนที่ติดเชื้อจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อและแพร่กระจายต่อไปได้ และบางโรคก็ยังไม่มียารักษา

ปัจจุบัน ประชาคมโลกต่างมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์เหล่านี้อยู่มาก มีการประชุมภาคีต่างๆเพื่อควบคุมยับยั้งการผลิตและสะสมอาวุธประเภทนี้ แต่ความจริงมีอยู่ว่าการผลิต การวิจัยและพัฒนาให้ได้อาวุธร้ายแรงยิ่งขึ้นยังมีอยู่ต่อไปในที่ต่างๆ