เบอร์โทรฉุกเฉิน

หน่วยกู้ภัย
1. ศูนย์กู้ภัยโยธิน
0-2901-6232 กด 0
2. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
0-2226-4444
3. มูลนิธิร่วมกตัญญู
0-2751-0951
4. ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ รพ.หัวเฉียว 0-2223-1774
5. ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี 0-2248-2222
6. ศูนย์ส่งกลับ รพ.ตำรวจ 0-2255-1133
- 6 ,1691
7. ศูนย์นเรนทร 1669
8. หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล 1554


แจ้งเหตุรายการวิทยุ

1. สถานีวิทยุ ร่วมด้วยช่วยกัน,
0-2644-6996 , 1677
2. สถานีวิทยุ สวพ.91,
0-2562-0033 - 5 ,1664
3. สถานีวิทยุ จส.100
0-2383-9191 - 9 ,1137

แจ้งเหตุด่วน ฉุกเฉิน
1. ตำรวจนครบาล 191 ,
0-2246-1338 – 42
2. ตำรวจดับเพลิง 199
3. ตำรวจทางหลวง 1193
4. ตำรวจท่องเที่ยว 1155
5. เหตุฉุกเฉิน อาชญากรรม กองปราบปราม 1195
6. ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ 1691 ,
0-2255-1133-6
7. สายด่วนอาชญากรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1340
8. ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1688
9. ศูนย์แจ้งอุบัติภัย กองทัพเรือ 1696
10. แจ้งเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ 1196
11. แจ้งเหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ 1199
12. แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ 1650
13. ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชม. 0-2226-4444
14. สายด่วนแจ้งเหตุสาธารณภัย (ปภ.) ตลอด 24 ชั่วโมง 1784
15. ศูนย์รับแจ้งเด็กหาย
0-2282-1815
16. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กทม. ตลอด 24 ชั่วโมง 1555
17. ศูนย์วิทยุกรุงธน
0-2455-0088
18. ศูนย์วิทยุรามา
0-2246-0999