ซัวเจ๋ง
ซัวเจ๋ง :


ซัวเจ๋ง : หรือหงอเจ๋ง อดีตชาติเคยเป็นแม่ทัพสวรรค์ แต่ด้วยความเบาปัญญาจึงพลาดพลั้งทำตะเกียงแห่งปัญญาของเจ้าแม่หวังหมู่ตกแตก ถูกลงโทษให้โดนใบมีด 9 เล่มแทงหัวใจทุกวัน

ต้องทนทรมาน จึงหนีลงใต้บาดาลจนกลายเป็นพรายน้ำ คอยจับมนุษย์มากิน อยู่ร่วมกับพรายน้ำอีกตัวที่เป็นองค์ชายสี่ลูกชายของเจ้าสมุทรซีไห่ ที่ซนจนทำแก้วมังกรของพ่อตกแตก

วันหนึ่งคณะพระถังเดินทางผ่านมาถูกพรายน้ำจับตัวหมายกินเนื้อพระถัง แต่ในที่สุดก็ถูกพระถังเทศนาจนกลับใจ บวชเป็นพระและร่วมเดินทางไปชมพูทวีป ส่วนองค์ชายสี่ยินยอมเป็นม้ามังกรแบกพระถังเดินทางไปชมพูทวีป *-*.........*-*